صفحه نخست گواهینامه ها
شرکت هواپیمایی نفت ایران به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات و قوانین سازمان هواپیمایی کشوری در راستای تامین ایمنی و امنیت پرواز ها مدیریت کیفیت را در سر لوحه امور خود قرار داده است و در این راستا پس از انجام بازرسی و ممیزی تیم متخصص بازرسی هواپیمایی کشوری از کلیه امور عملیاتی ، فنی ، مهندسی و بازرگانی موفق به تمدید همه ساله گواهینامه (Air Operator Certificate) یا گواهینامه صلاحیت پروازی شرکت (A.O.C) تاکنون گردیده است.
گفتنی است سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) و اتحادیه بین المللی شرکت های حمل و نقل جهان (IATA) در برنامه مهم وارسی سالیانه از کلیه خطوط هواپیمایی دنیا ، سازمان های هوانوردی جهان و همچنین فرودگاه های جهان را تحت عناوین ذیل بر عهده دارند.
1- برنامه وارسی جهانی ایمنی پرواز U.S.O.A.P (Universal Safety Oversight Audit Program )
2- برنامه وارسی جهانی از نحوه عملیات پروازی شرکت های هوایی دنیا (یاتا) I.O.S.A (IATA Operational Safety Audit Program)

با عنایت به برنامه اشاره شده این شرکت موظف است کلیه اقدامات خود را با استاندارد ها و توصیه های تعریف شده هواپیمایی منطبق سازدتا بتواند تاییدیه های لازم را از مبادی ذیربط جهت انجام وظایف خود دریافت کند.
ضمنا کلیه شرکت های خطوط هواپیمایی داخلی کشورمان نیز میبایست در تنظیم و تدوین 2 برنامه به شرح ذیل تمهیدات لازم را فراهم آورد.
3- سامانه مدیریت ایمنی پرواز S.M.S ( Safety Management System )
4- برنامه دستورالعمل مدیریت پرواز S.M.M (Security Management Manual)
5- برنامه دستورالعمل و شرح وظایف سازمانی مهندسی و تعمیرات M.O.E (Maintenance Organization Exposition)


تصاویر گواهینامه ها دریافت (maintenance certificate) صادره از سازمان هواپیمایی کشوری به شماره F.S.M.C830.t شرکت هواپیمایی نفت ایران را مجاز به تعمیرات روی بخش های مختلف هواپیمایی فوکر 50 و توئین آتر ساخت.Civil Aviation Organization

Maintenance Certificate

 

Air Operator Certificate

تصویر تصویر تصویر تصویر
کابران حاضر: 34 نفر   -   کل بازديدکنندگان: 474532 نفر
طراحی سایت توسط : پارسیان مهر ©تمامی حقوق این وب سایت به شرکت هواپیمایی نفت ایران تعلق دارد.